כל הקטגוריות

בית> ידע

How to solve the missing teeth with zirconia materials?

יוני 22, 2022

Primary Causes of Missing Teeth


The highest number of cases reported for tooth loss across the world is due to periodontal disease or gum disease. The ailment is caused by dental plaque, and the body’s defence mechanism acts against the bacteria by releasing substances that lead to the inflammation of the gums. The early symptoms of the disease are bleeding and swollen gums. As the infection spreads, it reaches the bone under the tooth and destroys the support system, which makes the tooth fall off from the socket.

 

Your genetics can also lead to missing teeth in the form of an inherited ailment known as ectodermal dysplasia. In such cases, the wisdom teeth might be missing, or the lateral incisors may not appear at all. It can lead to chewing and biting problems and lack of nutrition. It can even destroy the structure of the jaw and can create big gaps between the teeth or lead to overcrowding which can be treated by an orthodontic expert.

 

Cavities which do not get treated for a long time or poor dental care can also lead to loss of teeth. There are certain other diseases which can cause the problem, such as Type 2 diabetes and high blood pressure that can aggravate your gum disease and cause tooth loss. Besides these, an injury or accident can be another reason for missing teeth.


缺失牙 

Bloomden 3D Pro-ML case

 

הסכנות של חסר שיניים

Functional hazards

1. The integrity of the teeth is destroyed: After a tooth is missing, if it is not repaired for a long time, the adjacent teeth will become inclined due to the loss of support and restraint, which may easily lead to dysfunction of the bite.

2. Alveolar bone atrophy: after tooth loss, the physiological stimulation of the alveolar bone by the normal bite force no longer exists, and the alveolar bone will have different degrees of disuse atrophy, and it will restore the dentures and maintain the oral and maxillofacial area in the later stage. balance and stability bring great difficulties.

3. Decreased masticatory function: After teeth are lost, a series of changes have taken place in the remaining teeth, resulting in changes in the original good bite relationship. Due to the corresponding reduction in the effective functional area between the remaining teeth, the chewing efficiency is reduced.

4. Food impaction: The normal teeth are arranged very closely. After the adjacent teeth move, there will be gaps between the teeth. It is easy for food to be impacted into the gaps between the teeth, causing bad breath, dental caries, periodontal disease, etc.

5. Tooth loss: Since the teeth on the left and right of the missing tooth cannot get the support pressure they normally have, they can become skewed in the gums, gradually loosening the teeth and causing some of the teeth to fall out.

Cosmetic hazards

1. Temporomandibular joint disease: Long-term missing unilateral teeth will also develop the habit of unilateral chewing, resulting in facial asymmetry and joint symptoms.

2. Affecting facial shape: After all teeth are missing, the whole person will look much older than their peers.

3. Affecting social interaction: tooth loss can make people's pronunciation become non-standard and affect communication activities.

 

Using zirconia materials to solve the missing teeth

Considering the dangers of missing teeth, whether it is a missing tooth or multiple missing teeth, it is best to repair it as soon as possible within three months to six months.

So how to solve the missing teeth? The answer is using zirconia materials to fix the missing teeth. We can solve this problem through Zirconia dental implants.

 

3 Options for Replacing Missing Teeth

1.Dental zirconia implants

Dental implants are an option when you need to replace a single tooth, or when you’re missing several teeth in different areas of your mouth.

This treatment involves surgically mounting a titanium metal post or frame into your upper or lower jaw. Azirconia tooth is then mounted to the implant, which allows the tooth to remain in place.

Basically, a dentalזירקוניהimplant provides a permanent base for a replacement tooth.

2.Fixed dental zirconia bridge

If you don’t want a dental implant, see if you’re a candidate for a fixed dental bridge. Thisזירקוניה replacement option might be effective if you’re missing one or more teeth in the same area.

מתוקןזירקוניהbridge essentially bridges a gap caused by a missing tooth using a dental prosthetic or artificial tooth. The prosthetic is attached to adjacent teeth and then bonded in place using dental cement.


IMG_2378 

Zirconia full arch bridge

 

3. Removable partial zirconia dentures

Your dentist may suggest completeזירקוניהdentures if you need to replace all of your teeth. But if you only need to replace some of your teeth, you might be a candidate for a removableזירקוניהתותבת חלקית.

This dental appliance consists of replacement teeth attached to a natural-looking pink base.

Your natural teeth stabilize and hold the removable plastic base in place, although some dentures have a clasp that adjoins to natural teeth.

The base is designed to match the color of your gums, and the teeth the color of your natural teeth. These dentures might be an option if you need to replace multiple teeth in one part of your mouth.

 

The benefits of using Blommden zirconia materials


3D-Pro (2) 

Bloomden zirconia blocks family

 

1. Aesthetics

 All-ceramic denture restoration has a realistic and beautiful appearance, and the color is similar to natural teeth. The most important thing is that all-ceramic denture have good translucency and refraction, and there will be no black lines on the neck of the tooth, so that the neck of the tooth can also achieve a good aesthetic effect, which is impossible to catch up with ordinary porcelain denture.

2. Biocompatibility

לזירקוניה ליישומים רפואיים ודנטליים יש תכונות מצוינות מבחינת בטיחות ביולוגית. במהלך השנים, מספר רב של מקרים ניסויים וקליניים הוכיחו כי לזירקוניה אין נזק רעיל לעצם ורקמות הרכות, ואין דיווחים על תגובות אלרגיות.

3. High Strength and density

(1) קרמיקת זירקוניה היא קרמיקת זירקוניה מיוצבת איטריום בעלת חוזק כיפוף גבוה. נכון להיום, חוזק החומרים הרשומים בסין הגיע ל-900MPa, בעוד שהתקן הלאומי לחומרים דנטליים הוא 100MPa.

(2) בהשוואה לחומרי שיקום קרמיים אחרים, החוזק של חומר זירקוניה מאפשר לרופאים להשיג חוזק גבוה במיוחד ללא שחיקה מוגזמת של השיניים האמיתיות של המטופל. ביניהם, Vita all-ceramic plus-yttrium ו-plus-siled oxide Zirconia ידוע גם בשם פלדה קרמית.

4. Precision

הייצור מתבצע באמצעות עיצוב בעזרת מחשב, סריקת לייזר וטחינה מתוכנת מחשב. זה מבטיח את הדיוק של ההתמודדות המעוצבת ואת אטימות הקצוות מעולה, מה שהופך את שן החרסינה להתאים בצורה מושלמת עם הניצב בפיו של המטופל.

4. Low radioactivity

לתקנים של מינהל המזון והתרופות הממלכתי יש תקנים מחמירים לכל החומרים הקרמיים בשוק, והם יכולים לשמש כחומרים רפואיים רק לאחר עמידה בדרישות של ניסויים רדיולוגיים. לא רק לזירקוניה יש דרישות, אלא גם לפורצלן דקורטיבי, אלומינה, קרמיקה מזכוכית וכו'. ניסויים מראים שהרדיואקטיביות של אבקת זירקוניה טהורה לא רק נמוכה מזו של קרמיקת זכוכית, אלא גם נמוכה מזו של רקמת עצם אנושית.


למידע נוסף צרו קשר:

אנתוני טאנג

מנכ"ל

בלומרן ביוקרמיקה

86-176-5248-6857+

דוא"ל לאנתוני טאנג